Profichol Forte (Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego)

Profichol Forte

  • PRAWID?OWY POZIOM LDL-CHOLESTEROLU
  • PRAWID?OWY METABOLIZM HOMOCYSTEINY

profichol.com

Profichol Forte Monakolina K

Witamina B6, witamina B12, kwas foliowy.

Suplement diety

Prawid?owy poziom LDL-cholesterolu

Prawid?owy metabolizm homocysteiny

28 tabletek powlekanych

Co to jest profichol forte?

Profichol forte zawiera specjaln? kompozycj? ekstraktu z czerwonego ry?u (standaryzowanego na zawarto?? monakoliny K fitostatyny) oraz witaminy B6, B12 i kwasu foliowego do stosowania w celu utrzymania prawid?owego poziomu z?ego cholesterolu. Monakolina K z fermentowanego czerwonego ry?u pomaga w utrzymaniu prawid?owego poziomu cholesterolu we krwi. Witaminy B6, B12 i kwas foliowy dodatkowo wp?ywaj? na prawid?owy metabolizm homocysteiny w organizmie. Homocysteina jest nazywana cholesterolem XXI wieku. Prawid?owy poziom cholesterolu we krwi jak rwnie? prawid?owy metabolizm homocysteiny to czynniki wp?ywaj?ce na prawid?ow? prac? serca i uk?adu krwiono?nego.

1 tabletka dziennie. Popi? wod?. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Przeciwwskazania:

  • Nadwra?liwo?? na ktrykolwiek sk?adnik,
  • Ci??a i okres karmienia piersi?,
  • Osoby poni?ej 20 roku ?ycia,
  • Osoby z chorobami w?troby powinny skonsultowa? si? z lekarzem,
  • Nie ??czy? Profichol Forte z sokiem z grejpfrutw,
  • Nie stosowa? z innymi statynami.

Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety. Suplementy diety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia.

Poinformuj lekarza o innych lekach, ktry stosujesz. Stosowanie razem z lekami obni?aj?cymi st??enie cholesterolu nale?y do decyzji lekarza.

Przechowywanie:

Przechowywac w zamkni?tym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci?.

Zawarto?? sk?adnikw od?ywczych w zalecanej porcji dziennej (1 tabletka, 750 mg):

Witamina B6

1,4 mg*

Kwas foliowy

200 g*

Witamina B12

2,5 g*

*100% realizacji dziennego zalecanego spo?ycia

Sk?adniki:

Substancja wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna; sfermentowany czerwony ry?; glikolan skrobiowy-sodowy; substancje przeciwzbrylaj?ce: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina B6; foliany (kwas foliowy); witamina B12; sk?adniki otoczki: substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wi???ca: talk, polidekstraza, olej kokosowy frakcjonowany, barwnik: E171, E172, E129 i E110.

E110 mo?e mie? szkodliwy wp?yw na aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci.

Korzystne dzia?anie wyst?puje w przypadku spo?ywania 10 mg monakoliny K z produktw z fermentowanego czerwonego ry?u.

Poinformuj lekarza o innych lekach, ktry stosujesz. Stosowanie razem z lekami obni?aj?cymi st??enie cholesterolu nale?y do decyzji lekarza.

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka