Zdrovit Lacium Forte (?ywno?? specjalnego przeznaczenia medycznego)

Zdrovit Lacium Forte

10 miliardw bakterii i dro?d?y w 1 kapsu?ce

Zdrovit Lacium Forte, 20 kapsu?ek DRcaps

?ywno?? specjalnego przeznaczenia medycznego

1 kapsu?ka DRcaps zawiera 10 miliardw bakterii i dro?d?y


Saccharomyces boulardii - 250 mg dro?d?y w 1 kapsu?ce (5x109 CFU)

Bifidobacterium breve - 2.5 x109 CFU w 1 kapsu?ce

Lactobacillus plantarum - 2.5 x109 CFU w 1 kapsu?ce

CFU - jednostka tworz?ca kolonie (pojedyncza komrka)

oraz

Inulina -135 mg

Do stosowania dietetycznego w:

- biegunce poantybiotykowej u doros?ych i u dzieci

- ostrej biegunce infekcyjnej u dzieci

- biegunce podr?nych

1-2 kapsu?ki. Stosowa? przed posi?kiem lub w czasie posi?ku. Popi? letni? wod?.

Przeznaczony do stosowania u osb doros?ych i dzieci powy?ej 4 roku ?ycia pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne ?rd?o po?ywienia i nie mo?e zast?powa? prawid?owej diety. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania pozajelitowego.

Bakterie probiotyczne s? wra?liwe na dzia?anie wilgoci oraz dzia?anie kwasu ?o??dkowego, dlatego wymagaj? zarwno w?a?ciwego przechowywania jak i odpowiedniej formy podania. Aby zapewni? jak najlepsz? jako?? produktu Zdrovit Lacium Forte oraz mo?liwo?? dotarcia bakterii do jelit w postaci niezmienionej, zastosowano specjalny rodzaj kapsu?ek DRcaps. Kapsu?ki DRcaps s? odporne na dzia?anie kwasu ?o??dkowego, chroni? bakterie przed wilgoci? oraz s? bezsmakowe i bezzapachowe, aby komfort ich stosowania by? jeszcze wi?kszy. Dodatkowo posiadaj? certyfikaty produktu odpowiedniego dla wegetarian oraz wegan.

Opakowanie w postaci tubki, dzi?ki obecno?ci substancji osuszaj?cej w korku, zwi?ksza trwa?o?? i stabilno?? produktu zapobiegaj?c jego zawilgoceniu.

Przechowywa? w lodwce, w temperaturze 2-8C, w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed ?wiat?em i wilgoci?. Je?eli zachodzi taka konieczno??, dopuszcza si? przechowywanie produktu w temperaturze poni?ej 25C przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wp?ywu na zawarto??.

1 kapsu?ka

2 kapsu?ki

Saccharomyces boulardii

5x109CFU*

10x109CFU*

Bakterie probiotyczne

Bifidobacterium breve BR03

Lactobacillus plantarum LP01

5x109CFU*

50%

50%

10x109CFU*

50%

50%

Inulina

135 mg

270 mg

* Colony Forming Unit (CFU) - jednostka tworz?ca kolonie (pojedyncza komrka)

Sk?adniki: Saccharomyces boulardii, inulina, sk?adniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, mieszanka liofilizowanych bakterii probiotycznych (Bifidobacterium breve BR03, Lactobacillus plantarum LP01), substancja ?eluj?ca: guma Gellan, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasw t?uszczowych, barwnik: E171.

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

Ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka