Molekin D3 + K2 (Suplement diety)

Molekin D3 + K2

Zawarto??: wit. D32000 j.m., wit K2 MK7 75 mcg

Dost?pne bez recepty

Suplement diety

ZDROWE KO?CI I Z?BY

Produkt przeznaczony dla osb doros?ych, zawieraj?cy witamin? D3 w porcji zalecanej przez ekspertw (2000 j.m.) oraz witamin? K2 (menachinon - MK-7) w dawce 75 mikrogramw.

Witaminy D i K pomagaj? w utrzymaniu zdrowych ko?ci.

Witamina D przyczynia si? do prawid?owego wykorzystywania wapnia i fosforu, utrzymuje prawid?owy poziom wapnia we krwi, przyczynia si? do prawid?owego funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego.

Produkt zawiera mikrokapsu?kowan? witamin? K2-MK7 dla uzyskania wysokiej stabilno?ci i biodost?pno?ci.

Sposb u?ycia:

1 tabletka dziennie. Popi? wod?. Stosowa? po posi?kach. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Produkt jest przeznaczony dla osb doros?ych.

Suplementy diety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia. Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety.

Nale?y zachowa? szczegln? ostro?no??:

Je?li stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawieraj?ce witaminy D i K. Je?li u pacjenta stwierdzono hiperwitaminoz? D (zbyt du?e st??enie witaminy D we krwi) Je?li stosowane s? pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w celu rozrzedzenia krwi. Je?li wyst?puj? sk?onno?ci do zakrzepw. Nie stosowa? w przypadku gru?licy, sarkoidozy, niektrych typw ch?oniakw.

Zawarto?? sk?adnikw od?ywczych w zalecanej porcji dziennej (1 tabletka):

50 mg witaminy D3 - 1 000 % zalecanego dziennego spo?ycia.

75 mg witaminy K 100% zalecanego dziennego spo?ycia


Sk?adniki: substancje wype?niaj?ce: izomalt i celuloza, menachinon-7 (witamina K), cholekalcyferol (witamina D3), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasw t?uszczowych, otoczka (substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wi???ca: talk, barwnik: E171).

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka