Molekin B1 (Suplement diety)

Molekin B1

Zawarto?? B1 (thaminum) - 35 mg

WY?SZA DAWKA SK?ADNIKW AKTYWNYCH

Dost?pne bez recepty

Molekin B1 thiaminum 35 mg

Suplement diety

60 tabletek

Co to jest witamina B1:

Witamina B1 pe?ni wiele funkcji w organizmie, jednak najwa?niejsze z nich to pomoc w :

  • prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego,
  • utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych,
  • prawid?owym funkcjonowaniu serca,

oraz przyczynia si? do:

utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego.

Masa netto: 19,2 g

O ile lekarz nie zaleci inaczej: 3 tabletki dziennie. Popi? wod?. Stosowa? po posi?kach. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Produkt jest przeznaczony dla osb doros?ych.

Nale?y zachowa? szczegln? ostro?no??:

Je?li stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawieraj?ce witamin? B1.

Przechowywanie:

Przechowywa? w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety. Suplementy diety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia.

1 tabletka zawiera 35 mg tiaminy (3182%)*

2 tabletki zawieraj? 70 mg tiaminy (9545%)*

*) - % realizacji dziennego zalecanego spo?ycia

Sk?adniki:

substancje wype?niaj?ce: izomalt i mikrokrystaliczna celuloza; substancja przeciwzbrylaj?ca: stearynian magnezu; tiamina (witamina B1); sk?adniki otoczki: substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wi???ca: talk, trjglicerydy, barwnik E171.

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka