Laximama (Dietetyczny ?rodek spozywczy specjalnego przeznaczenia medycznego)

Laximama

Preparat na zaparcia i wzd?cia dla kobiet w ci??y

Laximama

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Preparat na zaparcia i wzd?cia dla kobiet w ci??y

20 saszetek

Co to jest Laximama?

Produkt Laximama zawiera specjaln? kompozycj? b?onnikw pochodz?cych z babki jajowatej oraz jab?ka do stosowania w celu ?atwiejszego pasa?u jelitowego dla kobiet w ci??y.

B?onnik pobudza i wspomaga prac? jelit, wspomaga rozwj dobroczynnej mikroflory jelitowej, u?atwia wydalanie szkodliwych produktw przemiany materii. Wielorako wp?ywa na funkcjonowanie organizmu, zapobiegaj?c chorobom i ?agodz?c dolegliwo?ci.

Zgodnie z wytycznymi, dzienne spo?ycie b?onnika dla kobiet w ci??y powinno by? na poziomie 30g.

Saszetki z proszkiem o smaku owocw granatu.

Zawiera substancje s?odz?ce.

Masa netto: 130 g

O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1-3 saszetki dziennie.

Laximama mo?na spo?ywa? w nast?puj?cy sposb:

  1. bezpo?rednio popijaj?c du?? ilo?ci? wody,
  2. rozpu?ci? saszetk? w szklanki (125 ml) wody dla uzyskania pysznego kisielu,
  3. dodaj?c do musli lub innych posi?kw.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Kiedy stosowa? Laximama?

Do post?powania dietetycznego:

  • u kobiet ci??arnych i karmi?cych,
  • w celu zapobiegania wzd?ciom i zaparciom,

w celu minimalizowania wch?aniania cholesterolu i glukozy.

Wa?ne informacje:

Produkt nie mo?e by? stosowany jako jedyne ?rd?o po?ywienia. Nie mo?e zast?powa? prawid?owej diety. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Zawiera ?rd?o fenyloalaniny. Barwnik E124 mo?e mie? szkodliwy wp?yw na aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci. Przyjmowa? pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na ktrykolwiek sk?adnik produktu.

Przechowywanie:

Przechowywa? w suchym miejscu, w zamkni?tym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Warto?? od?ywcza

100 mg

1 saszetka (6,5 g)

3 saszetki

Warto?? energetyczna

1062 kJ/ 250 kcal

69 kJ/ 16 kcal

207 kJ/ 48 kcal

T?uszcz

- w tym kwasy t?uszczowe nasycone

<0,5 g

<0,5 g

<0,1 g

<0,1 g

<0,1 g

<0,1 g

W?glowodany

- w tym cukry

52 g

0 g

3,4 g

0 g

10,2 g

0 g

B?onnik

32 g

2,1 g

6,3 g

Bia?ko

0,7 g

<0,1 g

0,14 g

Sd

0,1 g

0,006 g

0,018 g

*-% realizacji dziennego zalecanego spo?ycia

Sk?adniki:

Maltodekstryna, sproszkowane ?uski nasion babki jajowatej (plantago avata), regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, pektyna jab?kowa, regulator kwasowo?ci: cytrynian sodu, aromaty, substancje s?odz?ce: aspartam i acesulfam K; barwnik E124.

1 saszetka o masie 6,5g zawiera:

Sproszkowane ?uski nasion babki jajowatej (Plantago avata): 2000 mg

Pektyna jab?kowa: 300 mg

3 saszetki zawieraj?:

Sproszkowane ?uski nasion babki jajowatej (Plantago avata): 6000 mg

Pektyna jab?kowa: 900 mg

Natur ProduktPharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka