Lactocontrol (suplement diety)

Lactocontrol

ENZYM LAKTAZA 4500 FCC

Poprawa trawienia laktozy z mleka

www.lactocontrol.pl

Lactocontrol

Suplement diety

Enzym laktaza 4500 FCC

Poprawa trawienia laktozy z mleka

30 tabletek powlekanych

Lactocontrol to specjalistyczny suplement diety zawieraj?cy enzym laktaz?. Osoby z nietolerancj? pokarmow?, polegaj?c? na nieprawid?owym trawieniu mleka, maj? niedobr enzymu laktazy. Laktaza zawarta w Lactocontrol poprawia trawienie laktozy u osb maj?cych trudno?ci z trawieniem laktozy.

Masa netto: 10,35 g

Spo?ywa? z ka?dym posi?kiem zawieraj?cym laktoz?.

Preparat przeznaczony dla osb nietoleruj?cych laktoz?.

Tolerancja laktozy jest zmienna i nale?y szuka? porady odno?nie roli laktozy w diecie.

Przechowywanie:

Przechowywa? w temperaturze pokojowej w zamkni?tym opakowaniu, w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci?.

Wa?ne informacje:

Suplementy diety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia. Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Warto?? od?ywcza

W 100 g produktu

W 1 tabletce

Warto?? energetyczna

1076 kJ / 259 kcal

4 kJ / 1 kcal

T?uszcz

- w tym kwasy t?uszczowe nasycone

0,8 g

0,8 g

<0,01 g

<0,01 g

W?glowodany

- w tym cukry

- w tym poliole

66 g

0 g

47 g

0,23 g

0 g

0,16 g

B?onnik

30 g

0,1 g

Bia?ko

1 g

<0,01 g

Sl

0 g

0 g

1 tabletka zawiera 4500 jednostek FCC laktazy

Sk?adniki:

Substancje wype?niaj?ce: sarbitole i celuloza; laktaza; substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasw t?uszczowych; otoczka (substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wi???ca: talk, barwnik E171).

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka