ClinSin med (wyrb medyczny)

ClinSin med

Zestaw do p?ukania nosa i zatok.

I znw oddychasz swobodnie

Zestaw do p?ukania nosa i zatok w przypadku: zapalenia zatok, nie?ytw nosa czy zabiegw chirurgicznych. Z wyrobu medycznego ClinSin med mo?na przygotowa? roztwr izotoniczny oczyszczaj?cy nos z alergenw, bakterii czy wirusw lub hipertoniczny, ktry dzi?ki dzia?aniu osmotycznemu dodatkowo obkurcza ?luzwk? nosa.

Wskazania do p?ukania zatok:

 • Zapalenie zatok (ostre, przewlek?e)
 • Infekcje b?ony ?luzowej nosa
 • Alergiczny nie?yt nosa
 • Przygotowanie do zabiegw laryngologicznych oraz po zabiegach
 • Wysuszenie ?luzwki nosa (spraye, klimatyzacja)
 • Nadmiar ?luzu w grnych drogach oddechowych
 • Oczyszczenie jamy nosowej po przebywaniu w miejscach o du?ym zapyleniu

Przed zastosowaniem nale?y uwa?nie przeczyta? instrukcj? u?ycia do??czon? do opakowania.

Zawarto?? jednej saszetki (lub 2 dla roztworu hipertonicznego) wsyp do irygatora i uzupe?nij ciep?? wod? do odpowiedniego poziomu oznaczonego napisem 240 ml.

Dok?adnie zakr?? butelk?, zatkaj otwr w nakr?tce palcem i wstrz??nij irygatorem do uzyskania klarownego roztworu.

Sta? w pozycji nachylonej nad umywalk?. Oddychaj?c swobodnie przez usta przy?? ko?cwk? nakr?tki irygatora do jednego otworu nosa. P?ynnie ?ci?nij butelk? tak, aby po?owa roztworu dosta?a si? do otworu nosowego. Nie uciskaj drugiego otworu, musi on pozosta? otwarty, aby wyp?ywaj?ca woda wraz z wydzielinami mia?a uj?cie na zewn?trz jamy nosowej. To samo powtrz dla drugiego otworu nosa. NIE PO?YKAJ ROZTWORU!!!

Po p?ukaniu oczy?? nos chusteczk? jednorazow? poprzez wydmuchanie. Pozosta?? ilo?? roztworu nale?y wyla?, a zestaw umy?. Do ka?dego p?ukania przygotuj ?wie?y roztwr.


Substancja aktywna to chlorek sodu. Przy u?yciu ClinSin med mo?na przygotowa? roztwr dostosowany do potrzeb pacjenta:

izotoniczny:

 • oczyszcza jamy nosa z zalegaj?cej wydzieliny, bakterii, wirusw i alergenw
 • wykazuje dzia?anie nawil?aj?ce na ?luzwk? nosa

hipertoniczny:

 • oczyszcza jamy nosa z zalegaj?cej wydzieliny, bakterii, wirusw i alergenw
 • dzia?anie osmotyczne zmniejszaj?c obrz?k ?luzwki


Producent: Natur Produkt Pharma Sp. z o. o. ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrw Mazowiecka

Dystrybutor: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa