Alercal (suplement diety)

Alercal

Zdrovit Alercal zawiera wap? i KWERCETYN? COMPLEXAlercal Calcium 300 mg

+ kwercetyna complex

Suplement diety

Zawiera substancje s?odz?ce

Alercal zawiera wap? i kwercetyn? complex, przeznaczony jest dla m?odzie?y i osb doros?ych do stosowania wiosn? w okresach pylenia ro?lin. Kwercetyna complex to po?aczenie kwercetyny, selenu, kwasu foliowego i witaminy B12. Kwercetyna nale?y do bioflawonoidw, maj?cych wp?yw na wychwyt wolnych rodnikw w organizmie cz?owieka, jak rwnie? blokuje wydzielanie histaminy. Selen, kwas foliowy oraz witamina B12 pomagaj? w prawid?owym dzia?aniu uk?adu odporno?ciowego. Selen chroni komrki przed stresem oksadytacyjnym. Wap? bierze udzia? w procesie podzia?u i specjalizacji komrek.


Masa netto: 84 g

Sposb u?ycia:

1 tabletk? rozpu?ci? w szklance wody (200 ml). Zaleca si? spo?ywa? 1-2 tabletki dziennie. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety. Suplementy siety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia. Zawiera ?rd?o fenyloalaniny.

Przechowywa? w zamkni?tym opakowaniu w temperaturze pokojowej w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci?.

Zawarto?? sk?adnikw od?ywczych

1 tabletka

2 tabletki

Kwas foliowy

100 g (50%)*

200 g (100%)*

Witamina B12

1,25 g (50%)*

2,5 g (100%)*

Wap?

300 mg (37,5%)*

600 mg (75%)*

Selen

18,5 g (33,6%)*

37 g (67,3%)*

*% realizacji zalecanego dziennego spo?ycia

Dodatkowe informacje o warto?ci od?ywczej produktu podane s? na opakowaniu bezpo?rednim.


1 tabletka (4200 mg) zawiera 50 mg kwercetyny,

2 tabletki (2x4200 mg) zawieraj? 100 mg kwercetyny

Sk?adniki:

Regulatory kwasowo?ci: kwas cytrynowy i wodorow?glan sodu; w?glan wapnia; substancja s?odz?ca: sorbitol; skrobia kukurydziana; substancja s?odz?ca: cyklaminian sodu; kwercetyna; aromaty; substancje s?odz?ce: aspartam i acesulfam K; selenian (IV) sodu; foliany (kwas foliowy); witamina B12.

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrw Mazowiecka