Dr Theiss

Firma Dr. Theiss Naturwaren GmbH jest niemieck? frim? faramceutyczn? z ponad trzydziestoletni? tradycj?.

Obecnie frima Zatrudnia przesz?o 2 000 pracownikw na ca?ym ?wiecie, eksportuje swoje produkty do ponad 50-ciu pa?stw oraz osi?ga przychody przekraczaj?ce 250 mln. euro. Do najbardziej znanych marek firmy nale?? Lacalut, Pharmatheiss cosmetics, Dr. Theiss i Allgasun. Wszystkie produkty wymienionych marek produkowane s? w zak?adach farmaceutycznych w niemieckim Homburg nad Saar?.

Grupa Dr. Theiss jest wsp?w?a?cicielem europejskiej grupy firm wyst?puj?cej pod nazw? Natur Produkt, w tym firmy Natur Produkt Zdrovit, ktra jest jednocze?nie wy??cznym dystrybutorem i przedstawicielem grupy Dr. Theiss w Polsce.

Firma z osobowo?ci?.

Frim? Dr. Theiss Naturwaren GmbH za?o?y? w 1978 roku profesor farmacji Peter Theiss . Prof. Dr. Theiss jako ekspert kieruje pracami naukowym rozwoju grupy. Nie bez znaczenia jest odpowiedzialno?? , ktra przejawia si? w u?yczaniu w?asnego nazwiska produktom firmy, to znak bezkompromisowej jako?ci stoj?cej za markami grupy Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

http://www.naturwaren-theiss.de