Rutokal C plus tabletki musuj?ce (suplement diety)

Rutokal C plus tabletki musuj?ce

" Odporno?? organizmu"

  • rutyna
  • witamina C
  • selen, cynk


Rutokal C Plusto doskona?a kompozycja sk?adnikw: witaminy C, rutyny, wapnia, cynku i selenu. . Kompleks 5 sk?adnikw dobrano specjalnie w celu nasilenia ich wzajemnego dzia?ania.

Rutyna, witamina C, selen i cynkpomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego.

do stosowania w celu utrzymania prawid?owej odporno?ci organizmu.

Zawarto??: 20 tabletek musuj?cych

1 tabletka dziennie, a w stanach zwi?kszonego zapotrzebowania 1-2 tabletek dziennie.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia

Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety. Przechowywa? w zamkni?tym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci. Suplementy diety nie zast?puj? zrwnowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia.

W 1 tabl. o masie 4200mg w 2 tabl. o masie 8400 mg
Witamina C 100 mg (125%)* 200 mg (250%)*
Cynk 5 mg (50%)* 10 mg (100%)*
Selen 10?g (18,2%)* 20?g (36,4%)*
Wap? 100 mg (12,5%)* 200 mg (25%)*

*-% realizacji dziennego zalecanego spo?ycia.

1 tabletka zawiera 25 mg rutyny

2 tabletki zawieraj? 50 mg rutyny

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrw Mazowiecka