Calcium tabletki musuj?ce z witamina C (suplement diety)

Calcium tabletki musuj?ce z witamina C

Tabletki musuj?ceo smaku cytrynowym.

Calcium 300 mg

Suplement diety

Tabletki musuj?ce o smaku cytrynowym. Preparat przeznaczony dla osb doros?ych zalecany w stanach zwi?kszonego zapotrzebowania na wap?, dla kobiet w ci??y i matek karmi?cych, jako uzupe?nienie diety w wap?.

Calcium z serii Zdrovit

Suplement diety

Calcium 300 mg

Zawiera substancje s?odz?ce.

Masa netto: 100,8 g

1 tabletk? rozpu?ci? w 250 ml wody. Zaleca si? maksymalnie 3 tabletki dziennie. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Suplement diety nie zast?puj? prawid?owej diety jak rwnie? odpowiedniej aktywno?ci fizycznej. Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zr?nicowanej diety. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Przechowywa? w zamkni?tym opakowaniu w temperaturze pokojowej w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci?.

Sk?adniki:

Regulatory kwasowo?ci: kwas cytrynowy i wodorow?glan sodu; w?glan wapnia; substancje s?odz?ce: = cyklaminiany i sacharyny; aromaty; barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka (4200 mg) zawiera:

Wap?: 300 mg (38%)*

3 tabletki zawieraj?:

Wap?: 900 mg (113%)*

*% realizacji zalecanego dziennego spo?yciaNatur Produkt Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrw Mazowiecka.